De huidige publieke omroep, met omroepen als BNNVARA, AVROTROS en kleinere omroepen als WNL en Omroep Zwart, is niet meer toekomstbestendig. “Het omroepbestel is op termijn niet goed houdbaar”, zegt de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de Nederlandse regering over het mediabeleid. “De huidige regels maken dat er steeds omroepen bij kunnen komen, terwijl er zelden een uit het bestel verdwijnt. De beheers- en bestuurbaarheid van het bestel komt hierdoor in het geding”, aldus de raad.

De grotere omroepen richten zich bovendien steeds meer op een algemeen publiek en minder op hun oorspronkelijke doelgroep, zegt de raad. “Hierdoor verwordt het programma-aanbod tot steeds meer van hetzelfde, terwijl het juist de bedoeling was dat vanuit verschillende omroepen een pluriform aanbod ontstaat.”

Ook op de publieke radiozenders – NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 en FunX – wordt door veel verschillende omroepen radio gemaakt.

Maximumaantal omroepen

De Raad voor Cultuur pleit voor een maximumaantal omroepen binnen de publieke omroep. Daaraan gekoppeld adviseert de raad dat de NPO meer toezicht houdt op de pluriformiteit van het de omroepen.

Het advies van de Raad voor Cultuur komt na een rapport dat werd uitgevoerd in opdracht van voormalig minister Slob. Hij vroeg om het onderzoek, nadat Ongehoord Nederland en Omroep Zwart werden toegelaten tot het oproepbestel. De commissie die de toelating moest goedkeuren, had grote bezwaren tegen de omroepen.

Foto: RadioFreak