Home Landelijke radio Raad van State kraakt bezuinigingsplannen publieke omroep

Raad van State kraakt bezuinigingsplannen publieke omroep

De Raad van State vindt dat Staatssecretaris Dekker (Media) zijn plannen om te bezuinigen op de publieke omroep moet herzien. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat de beoogde efficiëntiewinst om zo de bezuinigingsopdracht te vervullen niet goed gemotiveerd is. Verder is niet duidelijk of alternatieven zijn onderzocht.

De Raad van State snapt niet waarom de omroepverenigingen niet op dezelfde manier benadert worden als de zogenoemde 2.42 omroepen, de religieuze omroepen. Die houden in 2016 op te bestaan en worden ondergebracht bij andere omroepen. "Daar komt bij dat met de gekozen benadering van fusie van omroepverenigingen tot samenwerkingsomroepen, knelpunten in sterke mate worden verschoven", meldt de Raad van State. De omroepen zouden dan ook tot 1 omroep moeten fuseren, vindt de Raad.

De besparingen van 300 miljoen euro kunnen mogelijk niet gehaald worden omdat een "deel van de huidige inefficiënties zich verplaatst binnen het verband van een samenwerkingsomroep tussen de omroepverenigingen die hun eigen profiel zichtbaar willen laten blijven".

De Raad van State vraagt zich ook af of het publieke bestel nog wel houdbaar is in de huidige vorm. "Daarbij moet onder meer worden bezien in hoeverre de huidige vorm van het publieke stelsel nog voldoende aansluit op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen." En de Raad wijst erop dat het feit dat er maar zes omroepen mogen zijn niet tegen Europese regels voor discriminatie ingaan. Het zou namelijk niet duidelijk zijn welke criteria ten grondslag liggen aan de erkenningsprocedure.