Home Landelijke radio Raad van Bestuur: Programma’s zoveel mogelijk buiten schot

Raad van Bestuur: Programma’s zoveel mogelijk buiten schot

De Raad van Bestuur van de publieke omroep zal in de loop van deze week een definitief standpunt overbrengen aan de Staatssecretaris Van der Laan over het McKinsey rapport. Wel geeft ze aan dat de bezuinigingen de gehele Publieke Omroep zal treffen.

In een voorlopig standpunt wordt gezegd dat er zoveel mogelijk geprobeerd wordt om de programma’s buiten schot te houden en vooral te bezuinigen op indirecte kosten die verband houden met de programmering, ontslagen worden hierbij niet uitgesloten.

De Raad van Bestuur geeft in een voorlopig standpunt naar aanleiding van het adviesrapport te kennen dat, wanneer de staatssecretaris het verzoek doet, de Publiek Omroep met de gebruikmaking van de adviezen van McKinsey het benodigde aandeel aan de bezuinigingen kan leveren.

De Raad van Bestuur wil de bezuiniging zoeken in twee clusters. De eerste cluster richt zich op de indirecte kosten bij omroepinstellingen en het bestuurlijk apparaat van de Publieke Omroep en op kostenbesparingen op zaken als huisvesting en IT-faciliteiten.

De tweede cluster betreft een bezuiniging op directe kosten door verdere efficiency in de programmering van radio, televisie en internet. In dit verband moet worden gedacht aan het bundelen van taken op het gebied van programma-aankoop, gebruik van productiefaciliteiten en een herbezinning op de huidige internetinspanningen.

De Publieke Omroep zal de eerste reeks bezuinigingen gaan doorvoeren in de Meerjarenbegroting 2004-2008 die in oktober verschijnt. Deze zal in overleg met omroepen worden opgesteld. Na de zomer zal dus een gedetailleerder beeld gegeven kunnen worden over de maatregelen bij de verschillende onderdelen van de Publieke Omroep.