Home Landelijke radio Raad eist rapporten van RTV Hollands Midden en Neo

Raad eist rapporten van RTV Hollands Midden en Neo

Zowel Neo Radio als RTV Hollands Midden (voorheen LOT) moet elk kwartaal aan de gemeenteraad van Nieuwkoop melden welke pogingen tot samenwerking zijn ondernomen. Zo kan de raad beoordelen of er moet worden doorgegaan met het verlenen van subsidie aan de lokale omroep RTV Hollands Midden.

De Midden Partij Nieuwkoop en de SGP zijn gisteravond akkoord gegaan met dit idee van het CDA, als aanvulling op het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om de subsidie aan RTV te stoppen met ingang van 2010. RTV komt tot nu toe het convenant niet na dat is gesloten, voordat de zendmachtiging aan RTV werd gegund.

De VVD en Progressief Nieuwkoop voelen niets voor het lapmiddel van het CDA; het is duidelijk dat Neo en RTV niet willen samenwerken en dat kun je niet afdwingen, vinden de progressieven. De raad heeft vorig jaar geen straf gezet op het niet nakomen van de afspraken. De VVD vindt het inhouden van subsidie niet juist. "We gaan ons niet bemoeien met wat organisaties wel of niet doen", aldus VVD’er Mur.

Burgemeester Buijserd vindt het helemaal niet gek dat subsidie wordt gebruikt om iets af te dwingen. "Wie betaalt, bepaalt en als je dat op een redelijke manier doet, is dat verdedigbaar." Buijserd vindt het idee van een driemaandelijkse rapportage niet handig. 
"Zo’n rapportage is nauwelijks te toetsen."

Woordvoerder Meijer van RTV liet gisteravond weten niet van plan te zijn elk kwartaal te rapporteren. "Laten ze ons eerst eens beoordelen op wat we aan programma’s te bieden hebben en ons daarop afrekenen. Niet meer en niet minder."

Eerder liepen onderhandelingen tussen LOT en NEO stuk omdat LOT geen zekerheid kreeg over het behoud van de eigen studio en het Nederlandstalige lied. "Wij wilden samenwerken, maar niet onze identiteit prijsgeven.”

De afgelopen jaren zijn al diverse pogingen gedaan om LOT en nieuwkomer NEO te laten samenwerken. Beiden wilden een zendvergunning. Probleem is dat maar een lokale omroep per gemeente via de ether mag uitzenden. Het commissariaat wees vorig jaar de vergunning tot 2012 toe aan LOT.