Home Landelijke radio Samengaan RTV Hollands Midden met NEO Radio mislukt

Samengaan RTV Hollands Midden met NEO Radio mislukt

Een verregaande samenwerking tussen De Nieuwkoopse Lokale Omroep Ter Aar (LOT / RTV Hollands Midden) en NEO Radio is niet mogelijk. Dit is vastgesteld in een overleg op 10 juni tussen vertegenwoordigers van beide radiostations. Procesbegeleider Piet Melzer concludeert dat uitvoering van het tussen beide partijen gesloten convenant, op deze wijze niet te realiseren is. Hij geeft daarmee zijn opdracht aan het college van B&W van Nieuwkoop terug.

Onder leiding van Piet Melzer hebben de partijen vier maanden intensief overlegd. Breekpunt voor de samenwerking was en bleef het behoud van de huidige cultuur en identiteit van RTV Hollands Midden (voorheen: Radio LOT). Het zittende bestuur van RTV Hollands Midden heeft aangegeven hieraan geen concessies te willen doen. Volgens Piet Melzer betekent dit dat ze aangeven dat vrijwilligers van NEO Radio welkom zijn bij RTV Hollands Midden, maar dat NEO Radio geen invloed heeft op de voorwaarden van inpassing.  En dat NEO Radio niet verzekerd is van deelname aan het bestuur. NEO Radio is van mening dat daarmee de basis ontvalt voor een samengaan met RTV Hollands Midden en de daaraan gekoppelde opheffing van de eigen organisatie.

Onlangs was er ruzie tussen de twee zenders omdat NEO radio samen met Alphen Stad FM een sportwedstrijd versloeg.

Piet Melzer betreurt het dat een samenbundeling van de twee organisaties niet realiseerbaar lijkt en daarmee de totstandkoming van een krachtiger en breder gedragen lokale omroep voor de gemeente Nieuwkoop. In een nog aan het college en de raad uit te brengen verslag gaat Piet Melzer nader op de achtergronden van zijn besluit in. Het college wacht dit verslag af en beslist daarna over het vervolg van het proces.