Home Landelijke radio Publieke zenders moeten 2 procent meer marktaandeel halen in 2008

Publieke zenders moeten 2 procent meer marktaandeel halen in 2008

De publieke radiozenders moeten in 2008 gezamelijk gemiddeld 33,0 procent marktaandeel halen, twee procent meer dan de doelstelling was in 2007. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gepubliceerd heeft. Alle zenders moeten meer marktaandeel halen dan dit jaar, op Radio 1 na.

Radio 1 heeft veel luisteraars verloren vanaf het voorjaar van 2005. “Momenteel heeft Radio 1 een luistertijdaandeel van 7,5 procent, een vol procent minder dan de in het vorige Meerjarenbegroting geformuleerde doelstelling van 8,5 procent. Een duidelijk inhoudelijke verklaring voor deze plotselinge terugval ontbreekt”, stelt NPO.

Met name het ‘Radio 1 Journaal’ en het daarop volgende ‘De Ochtenden’ worden als probleem genoemd. “De overgang tussen het Radio1 Journaal en De Ochtenden is dan ook de beste plaats om aan doorbeluistering te werken.” Maar ook de avondprogrammering en de weekendprogrammering moet verbeterd worden, stelt NPO.

Om de zender wat lucht te geven zijn de doelstellingen daarom aangepast. “Voor 2008 geldt een doelstelling van 8,0 procent, voor 2009 en volgende jaren blijft de doelstelling 8,5 procent. In december 2007 komt er een tussentijdse evaluatie; als blijkt dat er geen positieve effecten van de genomen maatregelen zijn waar te nemen, of onvoldoende positieve effecten om aannemelijk te maken dat de doelstellingen in 2008 worden gehaald, zal een andere opbouw van het programmaschema worden voorgesteld.”

Radio 2 moet 12 procent gaan halen in 2008, een half procent meer dan de doelstelling van 2007. “Radio 2 wil de onbetwiste nummer 1 zijn in de doelgroep 35-54 jaar en gaat zich daartoe in programmering en marketing/promotie nog meer toeleggen op deze leeftijdscategorie. Deze verscherping van het profiel is mogelijk omdat bepaalde onderdelen van de programmering, die gericht waren op een oudere doelgroep, verplaatst konden worden naar Radio 5.” Een van de opdrachten die de zender mee krijgt is het herinrichten van de weekendprogrammering.

Radio 3FM gaatvooral wat aan de website gaat doen, zegt NPO. De organisatie wil “een portal/site die de autoriteit van het merk 3FM op het gebied van popmuziek onderstreept en versterkt. De aanwezige programma-informatie en de belangrijke rubriek ‘Muzieknieuws’ zijn inhoudelijk nu te mager. De site gaat meer muziek bieden en meer gebruik maken van de muzikale schatkamer van 3FM met daarin veel eigen live producties.”

Belangrijkste op de popzender is, net zoals bij FunX, dat er minder gesproken woord te horen moet zijn, zo blijkt uit onderzoek. “Afgesproken is om het aandeel gesproken woord zenderbreed terug te brengen. Ook voor 2008 is continuïteit van de huidige primetime programmering een voorwaarde voor groei van de beluistering. De programmering is nog relatief jong en vertoont nog voldoende groeipotentieel.” De popzender heeft een doelstelling van acht procent mee gekregen, da’s 0,5 procent meer dan in 2007.

Uit onderzoek is gebleken dat luisteraars kritiek hebben op de presentatie op Radio 4. Daar zal dus wat aan gedaan worden. “Het jaarlijkse kwalitatieve presentatorenonderzoek geeft overigens over de hele linie gezien een hogere waardering te zien, hoewel er een verschil in beoordeling is tussen de frequente luisteraars van Radio 4 en de potentiële Radio 4-luisteraars. Een wat lichtere toon en samenstelling wordt door de frequente luisteraars minder gewaardeerd. Dit betekent dat Radio 4 in de programmering met beide groepen luisteraars rekening
zal moeten houden.”

Ook Radio 4 heeft als doelstelling een half procent meer marktaandeel te halen in 2008, namelijk 2,5 procent.

De dagprogrammering van Radio 5 die gericht is op ouderen is zo’n succes, dat die in 2008 zal blijven. “In de nieuwe Radiostrategie staan op Radio 5 in de avonduren op werkdagen educatie en opinievorming centraal. De zaterdag op Radio 5 wordt ingekleurd met overwegend levensbeschouwelijke programma’s en programma’s voor de eerste generatie migranten (uit de ‘gastarbeiderslanden’, China en de voormalige koloniën). De zondag op Radio 5 staat in het teken van specifieke levensbeschouwelijke programma’s, afgestemd op de christelijke rustdag. Op zondagmiddag is er ruimte voor bezinning, verhalen, poëzie en levensbeschouwelijk debat.”

Radio 5 heeft 2,5 procent marktaandeel als doelstelling, een vol procent meer dan dit jaar.

Voor Radio 6 zijn nog geen doelstellingen. Die komen zodra de nieuwe zender in het luisteronderzoek is meegenomen.

Vorig artikelGiselle van Cann nieuwe adjunct-hoofdredacteur bij NOS
Volgend artikelRadio LOT krijgt zendmachtiging in Nieuwkoop