Home Landelijke radio Publieke omroepen kunnen terug van 25 naar 8 studio’s

Publieke omroepen kunnen terug van 25 naar 8 studio’s

De publieke omroepen moeten hun radiostudio’s beter gaan benutten, dit hebben verschillende werkgroepen deze week gepresenteerd aan de raad van bestuur van de Publieke Omroep. Het NRC Handelsblad schrijft dat er twee voorstellen zijn om de radiostudio’s beter te gaan gebruiken.

In het eerste plan worden de radiostudio’s gekoppeld aan zenders, zoals dat al gebeurt bij 3 FM. De programma’s op Radio 1 moeten dan allemaal uit de studio’s van Radio 1 komen. Radio 2 uit de TROS-studio. Radio 4 uit de NPS-studio en 747 AM uit de AKN-studio’s (AVRO, KRO EN NCRV). Het aantal radiostudio’s kan zo worden teruggebracht van 25 naar 8. Als de samenwerking per zender erdoor komt, heeft dat onder meer tot gevolg dat de EO zijn radiostudio die vorig jaar is opgeleverd, niet meer kan gebruiken.

In het tweede plan worden de radiostudio’s gekoppeld aan de omroep. Alle programma’s van één omroep komen dan uit één studio. Dit levert een minder grote besparing op. Een aantal omroepen verzet zich tegen vergaand gebruik van elkaars studio’s. Zij zijn bang dat hun presentatoren ‘fietsnomaden’ worden die op de fiets door Hilversum zwerven.

In totaal hebben acht verschillende werkgroepen, die onder leiding staan van omroepdirecteuren, onderzocht hoe 64 miljoen euro kan worden bezuinigd bij de publieke omroepen. De werkgroepen presenteerden hun plannen maandag en dinsdag in het Atlantic hotel in Kijkduin in een besloten bijeenkomst voor de raad van bestuur van de Publieke Omroep. De raad beslist op 18 december welke plannen worden overgenomen en welke niet.