Home Landelijke radio Publieke omroepen in actie tegen kabinetsbeleid

Publieke omroepen in actie tegen kabinetsbeleid

De omroepen VPRO, VARA en NPS zijn een actie gestart tegen de de kabinetsplannen voor de Publieke Omroep. Via de gidsen, tv-spotjes en de internetpagina publiekinactie.nl wordt mensen gevraagd hun ongenoegen over de plannen kenbaar te maken aan Tweede-Kamerleden. Op 12 september vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de toekomst van de Publieke Omroep. “Onze inzet is dat het plan helemaal van tafel gaat. Daarmee zetten we hoog in, maar dat is wat we het liefst zien. Hoe dan ook willen we dat iedereen die hier in Den Haag iets over heeft te zeggen nog eens heel goed nadenkt”, zegt een woordvoerster van de VPRO.

De coalitiepartijen bereikten tijdens het zogeheten paasakkoord overeenstemming over de toekomst van de Publieke Omroep. De omroepen verliezen een groot deel van hun budget. Deels kunnen ze dat terugverdienen met programmavoorstellen in vastgelegde segmenten. De omroepen vrezen vervlakking en meer bureaucratie. Bovendien zeggen zij bijna niet meer te kunnen samenwerken in de nieuwe constructie.

“Nederland heeft recht op programma’s die onafhankelijk en vanuit verschillende inspiratiebronnen worden gemaakt”, schrijft voorzitter Vera Keur in haar VARA TV Magazine. Voorafgaand aan het debat op 12 september vindt op 5 september een hoorzitting plaats. De omroepen kunnen daar tegenover de Kamercommissie hun standpunten nog eens duidelijk maken. [Metro]