Home Landelijke radio Positieve reacties op rapport van Rinnooy Kan

Positieve reacties op rapport van Rinnooy Kan

In Hilversum is vanmiddag het rapport gepresenteerd van de commissie Rinnooy Kan. RadioFreak was er bij en vroeg na afloop een aantal mensen om een reactie.

Voor Radio 1 en Radio 2 was er veel waardering vanaf de kant van de commissie daarom ook een tevreden zendercoördinator van Radio 2, Kees Toering: “Het is terecht dat ze Radio 2 goed waarderen. De kritiek die ze op de radio hebben, we bereiken te weinig jongeren en allochtonen, geldt voor ons niet echt. Jongeren doet 3FM. Maar allochtonen zijn deels wel een probleem. Al is dat ook maar deels waar, aangezien Urban Radio dat straks gaat doen. We gaan nu programmatische plannen maken om de doelgroep allochtonen ook te bedienen. Maar we moeten natuurlijk wel oppassen dat we niet programma’s neerzetten waardoor andere mensen weer weglopen. We zijn nu goed bezig, en die lijn willen we uiteraard doorzetten.”

Ook Jan Westerhof, zendercoördinator van Radio 1 en 747 AM, was tevreden en zegt dat de commissie de vinger op de zere plek legt: “De commissie heeft goed begrepen wat er aan de hand is bij de publieke radio. Ze constateren dat wij beter als bij tv, formats kunnen maken. Ze signaleren ook dat we kleinere doelgroepen kwijt raken Dat betekend dat wij nog genoeg te doen hebben. “747 AM kwam er minder goed vanaf hier zegt Westerhof over: “Bij 747AM moeten we minder vanuit het aanbod en meer vanuit het publiek gaan redeneren.”

Ook werden de verschillende omroepen beoordeeld. De KRO laat weten open te staan voor aanbevelingen van de commissie op de structuur van de publieke omroep en neemt de kritiek ook ter harte. De omroep is blij met het positieve oordeel die de commissie had over het functioneren en herkent zich in de conclusies. “De KRO wil alles op alles zetten om een goede ontwikkeling van de radiozenders mogelijk te maken, zo zegt KRO-voorzitter Frans Slangen

De NCRV is blij met het verschenen rapport van de commissie Rinnooy Kan. In het persbericht wat ze uit gegeven heeft beschrijft de omroep: De NCRV is blij met de ‘ruim voldoende tot goed’ die de commissie haar toebedeelt voor het individuele functioneren van de NCRV. We zijn ook voorstander van een betere, minder vrijblijvende samenwerking binnen de publieke omroep. Echter, we zijn nu anderhalf jaar verder dan de periode waarop de commissie zich baseert. De vermeende ‘vechtcultuur’ die in het rapport wordt beschreven is dan ook al wezenlijk veranderd. Tenslotte merkt de NCRV op dat voor de aanbevelingen met betrekking tot het genre- en doelgroepenbeleid (meer nadruk op drama, jongeren, allochtonen e.d.) een financiële onderbouwing ontbreekt.

Ook de AVRO is blij en vol lof over het rapport en ziet het als aanvulling op de zelf ingeslagen weg: Die ingeslagen weg is de ‘trefpunt-gedachte’, daar is gekozen voor verschillende aandachtsgebieden, zoals klassieke muziek, kunst, dier en natuur, gezondheid, veiligheid en (vanaf september 2004) theater. De komende jaren zullen de effecten en resultaten van dit beleid steeds meer zichtbaar worden. De AVRO gaat dus door op de ingeslagen weg, maar zal de aan de AVRO gerichte adviezen van de Visitatiecommissie uiteraard zorgvuldig bestuderen en beoordelen, mede in het licht van de brede opdracht voor de publieke omroep als geheel. De AVRO vindt dat de Visitatiecommissie vooral voor het collectief van de publieke omroep een belangrijke boodschap heeft. De omroep zal van harte meewerken aan een verdere versterking van de publieke omroep. Echter streven wij wel naar voldoende zeggenschap van de omroepen in een pluriform omroepbestel om juist ook te kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van haar leden en kijkers.