Home Landelijke radio Visitatiecommissie: Omroepen moeten beter samenwerken

Visitatiecommissie: Omroepen moeten beter samenwerken

De publieke omroepen hebben een goede individuele prestatie geleverd, dit is één van de conclusies van de visitatiecommissie van de Publiek Omroep. Echter zijn de omroepen wel tekort geschoten in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Publieke Omroep. Hierdoor plaats de commissie ook en kantekening in het functioneren van de Publieke Omroep.

Voldoen de publieke omroepen aan hun wettelijke taak? En hoe functioneren de omroepen? Die vragen heeft een commissie onder leiding van ING-topman Rinnooy Kan na onderzoek van ruim een jaar vandaag proberen te beantwoorden. Zojuist heeft de visitatiecommissie haar 361 pagina’s tellende rapport op een bijeenkomst in Hilversum gepresenteerd. De visitatiecommissie is ingesteld om te kijken of de omroepen goed invulling geven aan hun zendmachtiging. Dit is gedaan nadat de Publieke Omroep in 2000 een uitzendlicentie voor tien jaar kreeg, maar dat wel na vijf jaar moest worden beoordeeld of daar goed invulling aan werd gegeven.

In vergelijking met de tv-zenders heeft de commissie meer lovende woorden over voor de radiozenders als het gaat om de gezamenlijkheid van de omroepen. Het aanbod van de diverse radiozenders wordt als goed afgebakend gezien. De commissie vindt dat Radio 1 en Radio 2 goede publieke radiozenders zijn. Daarnaast spreekt ze ook haar waardering uit voor zenders als Urban Radio en de Concertzender die zich op een duidelijke doelgroep richten, hier verwacht de commissie echter geen hoog marktaandeel voor. Over 3FM, Radio 4 en 747 AM zegt de commissie dat ze een expliciet en helder geformuleerd aanboddoelstelling mist. Deze zenders zullen dan ook alle zeilen moeten bijzetten om een verdere terugloop in marktaandeel tegen te houden. 3FM wordt voor het grootste deel verantwoordelijk gehouden voor het teruglopende weekmarktaandeel van de Publieke radiozenders. Omroepen vinden radio ook niet aantrekkelijk omdat ze zich niet kunnen profileren, dit is vooral te zien in 747 AM waar steeds meer omroepen zich uit terug trekken.

Radio moet volgens de onderzoekers ook meer aandacht krijgen. Zo moet de Raad van Bestuur zich meer bemoeien met radio door een helder beleid met verschillende doelstellingen te maken. Het medium moet meer aandacht krijgen en een meer professionelere benadering krijgen. Ook zal er meer aandacht moeten gaan naar digitale radio en internetradio.

Tot slot vreest de commissie wel dat bij verdere formattering verschraling zal komen bij de radio, dit komt door de Publieke doelstellingen. Door die verdere formattering zullen minder luisteraars worden bereikt in de toekomst. Daarom benadrukt de commissie dat een goede structuur, beleid en visie nodig zijn.

Lees ook:
* Positieve reacties op rapport van Rinnooy Kan