Het gaat PowNed waarschijnlijk niet lukken voldoende leden binnen te halen om in het publieke bestel te blijven. “Dat kan nog een hele kluif worden”, verzucht PowNed-voorman Dominique Weesie in de Telegraaf.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe mediawet. Nu is het nog zo dat aspirant-omroepen zoals PowNed in 2021 minstens 150.000 leden moet hebben. Volgens Haagse ingewijden gaat dat aantal fors omlaag, naar zo’n 50.000 tot 75.000 leden. Desondanks wordt gevreesd voor het voortbestaan van PowNed.

25.000

Het ledenaantal van PowNed is fors gedaald van 150.000 tot 25.000 leden. “Het ledencriterium is niet meer van deze tijd. Mensen worden niet meer graag lid. Zelfs de VVD heeft maar iets van 25.000 leden”, vindt Weesie. Eerder gaf de omroep ook aan te kijken naar een fusie met BNNVARA of WNL.

De verwachting in politiek Den Haag is dat ook WNL het zwaar zal krijgen, maar het benodigde ledenaantal wellicht nog wel gaat halen. De derde aspirant-omroep, Human, heeft traditiegetrouw een stevig ledenaantal. In 2014 noteerde de omroep dik 68.000 leden.