Home Landelijke radio Plannen voor publieke omroep blijven overeind

Plannen voor publieke omroep blijven overeind

Vooraf leek alles al dichtgetimmerd door de coalitiepartijen, en dat kwam achteraf ook uit. Ondanks felle kritiek van de oppositie komt het omroepplan van staatssecretaris Van der Laan er toch vanaf 2008. Slechts kleine veranderingen kwamen er vandaag in het debat naar voren. Zo wil Van der Laan toch dat er tot 2011 een overgangsregeling komt voor de programma’s van de NPS en de makers. In de oorspronkelijke plannen staat dat de hele NPS na 2008 moet verdwijnen. Tot nu toe voelden VVD en CDA niets voor het langer laten bestaan van de NPS.

Van der Laan zei ook dat ze de programma’s van de NPS na 2008 over wil doen aan Publieke Omroep. De NPS reageerde daar vandaag verheugd op. Dat de NPS dan ophoudt te bestaan als stichting, daar kan directeur Willem van Beusekom mee leven.

Onder druk van het CDA besloot Van der Laan verder om de prijs van het lidmaatschap van een publieke omroep te verlagen. In het oorspronkelijke plan werd uitgegaan van 24 euro. De staatssecretaris denkt nu aan een contributie van tien tot vijftien euro, zodat ook mensen met een laag inkomen lid kunnen worden van een omroep. De VVD was van mening dat de grens op 24 euro moet blijven, maar wilde wel een uitzondering maken voor jongeren.

De Tweede Kamer praatte vandaag de hele dag over de toekomst van de publieke omroep. Vandaag moest duidelijk worden of de staatssecretaris steun krijgt voor haar rigoreuze verandering van het omroepbestel. Over radio werd nagenoeg niks extra’s vermeld. Het enige wat de staatssecretaris wel zei is dat ze niet wil dat Radio 4 uit de ether gaat. Een verdere toelichting daarop gaf ze niet.