Home Landelijke radio Partij voor de Dieren wil publieke omroep versterken

Partij voor de Dieren wil publieke omroep versterken


De Partij voor de Dieren wil de publieke omroep versterken. Dat schijft de partij in het concept verkiezingsprogramma. “Omdat kennis van de eigen cultuur één van de grondslagen vormt voor respect voor andere culturen en omdat cultuur en media een belangrijke rol kunnen vervullen om van Nederland weer een aangenamere samenleving te maken, vindt de Partij voor de Dieren dat er meer geld en aandacht besteed moet worden aan deze thema’s. De vervlakking van het TV en radioaanbod kan gestopt worden door verbetering van de posit ie van de Publieke Omroep.”

Volgens de partij moet er een stelsel van promotie en degradatie komen waarbij de toegewezen zendtijd en programmamiddelen behalve met ledental een directe relatie krijgen met de geleverde prestaties in relatie tot de taakopdracht van de publieke omroep.

Daarnaast moeten de omroepen die uitzenden in de zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag (de 2.42-omroepen) worden afgeschaft. Volgens de Partij voor de Dieren levert dit een bezuiniging van tien miljoen euro op. In werkelijkheid is het zelfs bijna 30 miljoen euro. “Levensbeschouwelijke programmering, anders dan via subsidie aan ledenomroepen, is geen taak voor de overheid”, zo staat in het programma.