Home Landelijke radio Ook TROS blijft zich sterk maken voor publiek bestel

Ook TROS blijft zich sterk maken voor publiek bestel

Alle grote omroepenverenigingen, de zogenaamde A-omroepen, zullen zich de komende maanden krachtig blijven inzetten voor een breed programmerend omroepbestel. Ook de TROS zal dit blijven doen. Dit staat in een brief die de voorzitter van het Overleg A-omroepen, NCRV-voorzitter Kees Klop, naar staatssecretaris Van der Laan heeft gestuurd.

De voorzitters van de omroepverenigingen hebben met de TROS gesproken over het door deze omroep aangekondigde onderzoek om uit het publieke bestel te stappen. Daarbij is duidelijk geworden dat de TROS nog geen besluit heeft genomen, maar alleen een onderzoek heeft aangekondigd dat in de loop van 2005 tot besluiten zal leiden. De voorzitters herkennen zich zeer goed in de grote onrust die bij de TROS is ontstaan door het ingrijpende pakket voorgenomen maatregelen van het kabinet.

In hun brief aan de staatssecretaris zeggen de omroepvoorzitters onaangenaam verrast te zijn door de neutrale opstelling van Van der Laan ten opzichte van het onderzoek van de TROS. Hieruit spreekt weinig waardering voor de bijdrage van de TROS aan het publieke bestel. De omroepverenigingen hechten juist aan de aanwezigheid van de TROS in het bestel, omdat samen met deze omroep een goed publieke media-aanbod gerealiseerd wordt. Gezien hun profiel kunnen beschikbare kandidaat-omroepen de plaats van de TROS niet innemen.

De omroepen roepen het kabinet en de Tweede Kamerfracties op om nader kennis te nemen van hun bezwaren tegen de voorgenomen ingrepen in de organisatie van de Publieke Omroep en van de verbeteringen die de omroepen zelf al in gang hebben gezet.