Home Landelijke radio Omrop Fryslân onderzoekt Friese jongerenzender

Omrop Fryslân onderzoekt Friese jongerenzender

Omrop Fryslân gaat de kansen onderzoeken van een speciale radiozender voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Dit is mogelijk dank zij een extra rijkssubsidie van 100.000 euro die staatssecretaris Medy van Laan beschikbaar heeft gesteld. De subsidie is vooral bedoeld om Friestalige radio- en tv-programma’s voor jongeren te ontwikkelen.

Een aparte jongerenzender in de Friese taal is er nog niet en voegt dus, aldus directeur Pim Gaanderse, iets toe aan het bestaande regionale radiolandschap. Freez FM en Waterstad FM richten zich ook op een jong publiek, maar zijn niet Friestalig. Bovendien moet de nieuwe zender inhoudelijk iets te bieden hebben, vindt directeur Pim Gaanderse. “We willen geen leeghoofdige dj-programma’s.”

De nieuwe zender – met de voorlopige werktitel Radio F1 – moet een veel vlotter imago krijgen dan de Omrop. “Omrop Fryslân is natuurlijk niet het coolste station wat jongeren zich kunnen voorstellen”, constateert Gaanderse. Het heeft volgens hem dan ook geen zin om in de avonduren – die nu met non-stopmuziek worden gevuld, een apart jongerenprogramma te brengen. “Je moet de Omrop niet willen opschudden in avonduren. Dan weet je van tevoren dat je het niet redt. De nieuwe zender moet echt een eigen gezicht krijgen.”

Mocht blijken dat er behoefte is aan Radio F1, dan zal veel meer subsidie nodig zijn, weet Gaanderse. “Hoeveel moet nog worden onderzocht, maar het scheelt dat we gebruik kunnen maken van de bestaande technische infrastructuur.” [Leeuwarder Couran]