Home Landelijke radio Omroepen staken fusiegesprekken

Omroepen staken fusiegesprekken

BNN en VARA zijn voorlopig gestopt met hun fusiegesprekken. En ook de TROS, die samen wilde gaan met de AVRO, gaat bekijken of de fusie met de AVRO verdergaat. Dat is de reactie van de omroepen op de brief van minister Van Bijsterveldt met daarin de uitwerking van de plannen van het kabinet met de publieke omroep. BNN is boos over de verhoging van het lidmaatschap en de TROS en de VARA vinden het niet eerlijk dat de gefuseerde omroep samen niet meer budget en zendtijd krijgt.

Net als de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep is BNN bang veel leden te verlezen door de verhoging van het lidmaatschapsgeld van 5,72 euro naar vijftien euro. In een persbericht laat de omroep weten dat uit onderzoek van Intomart Gfk blijkt dat 37 procent van BNN-leden tussen de 16 en 34 jaar het lidmaatschap opzegt als de contributie wordt verhoogd naar vijftien euro. De jongerenomroep denkt de publieke omroep hierdoor vergrijst. Volgens BNN lijkt de jongerenprogrammering binnen deze plannen in een zelfstandige positie beter geborgd dan binnen een gefuseerde omroep. Daarom gaat BNN in overleg met zijn achterban.

"Met heel veel energie en tijd heeft BNN 303.000 leden en nog veel meer jonge kijkers en luisteraars de laatste jaren aan zich gebonden. Deze maatschappelijke verankering komt zwaar onder druk te staan door het lidmaatschapsgeld om onbegrijpelijke redenen te gaan verhogen. BNN kan dan niet meer doen waarvoor Bart de Graaff de club indertijd heeft opgericht: zoveel mogelijk jongeren bereiken", zegt BNN-directeur Lucas Goes.

De VARA vindt dat omroepen die fuseren worden gestraft. Een fusieomroep van BNN en VARA is qua budget en zendtijd straks even groot als bijvoorbeeld de EO, die zelfstandig blijft. Dat doet volgens de VARA "afbreuk aan een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van onze pluriforme samenleving binnen het Nederlandse publieke omroepbestel". 

VARA-voorzitter Hans Andersson: "De minister zou het gezamenlijke voorstel van de omroepen (het ‘3-3-2 model’) overnemen, maar in feite wordt uitvoering gegeven aan het VVD-plan, waarbij alleen de zes grootste omroepen overblijven. Voor ons als enige echt progressieve omroep is dit onbegrijpelijk, oneerlijk en onacceptabel. Wij willen de VARA-programma’s blijven maken die door het publiek zo worden gewaardeerd, zoals 'De Wereld Draait Door', 'Pauw & Witteman', 'ZEMBLA', 'Spijkers met Koppen' en 'Vroege Vogels'. Onder de nu bekend geworden condities gaat dat niet en daarom zal de VARA vooralsnog zelfstandig doorgaan. BNN beoordeelt de situatie hetzelfde."

De TROS sluit zich aan bij de VARA. De omroep had met de AVRO voorwaarden gesteld aan een fusie over de verdeling van omroepgelden op basis van omroepstatus. "Nu de minister in haar brief heeft aangegeven dat de verdeling van het omroepbudget voortaan zal plaatsvinden op basis van ledenaantallen, gaan we opnieuw met onze leden overleggen of een fusie met de AVRO zinvol is", schrijft de TROS in een reactie.

De volksomroep is het daarnaast, net als BNN, niet eens met de verhoging van de contributie. "Door € 15,- te vragen, is lid worden van een publieke omroep alleen nog maar weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee", aldus TROS-Directeur Peter Kuipers.