Home Landelijke radio Omroep Brabant krijgt nieuwe studio in provinciehuis

Omroep Brabant krijgt nieuwe studio in provinciehuis

De provincie investeert 93.500 euro in de bouw van een 80 m² grote studio voor Omroep Brabant in de kelder van het provinciehuis. De omroep wil daarvandaan de televisie- en radio-uitzendingen in de regio Den Bosch gaan verzorgen. Dat is niet meer mogelijk sinds de sluiting van haar Bossche studio. De hoofdstudio van de omroep staat op het Science Park Eindhoven in Son. Daarnaast kent de omroep nog een vestiging in Breda.

De provincie verhoogt haar subsidie aan Omroep Brabant dit jaar met één procent naar 13,2 miljoen euro. Deze indexering is te weinig om de loonkostenstijging te kunnen opvangen. Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt weggewerkt met een aantal ’kaasschaafbezuinigingen’ die de programmering niet wezenlijk aantasten. Ook hoeft niet te worden gesneden in het personeelsbestand dat 157 volledige arbeidsplaatsen omvat. De komende twee jaar moet er volgens de omroep aanzienlijk meer subsidie bij om te ontkomen aan ingrijpende bezuinigingen om een tot één miljoen euro in 2007 oplopend begrotingstekort weg te kunnen werken. Aantasting van programma-aanbod en gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten.

De provincie wil over haar bijdrage voor 2006 en 2007 pas een concrete uitspraak doen nadat het Centraal Planbureau een ’zwaarwegend advies’ heeft uitgebracht over een ’reële indexering’ van de provinciale omroepbegroting. Ook wordt nog gewacht op een wijziging van de Mediawet, waardoor de provincie financieel direct verantwoordelijk wordt voor Omroep Brabant. [Brabants Dagblad/Mediatref]