Home Landelijke radio Omroep Brabant heeft meer geld nodig

Omroep Brabant heeft meer geld nodig

De provincie moet Omroep Brabant vanaf volgend jaar een hogere basisuitkering geven om dagelijks goede radio en tv-programma’s te kunnen maken. Dat schrijft het Brabants Dagblad. De grote hoeveelheid co-producties en gesponsorde programma’s waarmee de zendtijd momenteel wordt gevuld, kan hierdoor worden teruggedrongen. Deze programma’s tasten de kwaliteit van de regionale omroep aan en verstoren de balans met haar basisprogrammering.

Dat adviseert het provinciaal opbouworgaan PON aan het provinciebestuur na een onderzoek naar het functioneren van Omroep Brabant. Het advies wordt morgen besproken in het College van Gedeputeerde Staten. Volgens het PON is een strikte scheiding nodig tussen de algemene uitkering en een stimuleringsfonds waaruit extra producties worden betaald. Momenteel is dit fonds onderdeel van de begroting van Omroep Brabant. Dat kan volgens het opbouworgaan ‘leiden tot wederzijdse afhankelijkheid en sluipenderwijs het basispakket van de regionale omroep uithollen’. Zolang onduidelijk is hoe hoog de algemene uitkering aan de regionale omroep moet zijn, blijft een stimuleringsfonds naar de mening van het PON niettemin noodzakelijk.

De Brabantse Staten moeten na de verkiezingen van 11 maart een beslissing nemen over de financiering van Omroep Brabant tot 2008. Dat gebeurt op basis van een nieuwe structuur, waarbij de provincie de regionale omroep financiert uit een bijdrage die zij van de rijksoverheid voor dit doel ontvangt. Redactionele en journalistieke onafhankelijkheid moet hierbij uitgangspunt zijn. De onderzoekers stellen vast dat Omroep Brabant een goede regionale omroep is. Over haar radio-uitzendingen bestaat doorgaans tevredenheid, zo is het PON uit interviews gebleken. Het wegens geldgebrek geschrapte regionale editiestelsel wordt evenwel gemist. “Deze luisteraars vinden dat ze te veel regionaal nieuws krijgen waar ze niet in zijn geïnteresseerd.” Een diepgaand kijk- en luisteronderzoek is volgens het PON nodig om een beter beeld van de publieke wensen en verwachtingen te krijgen, met het oog op de verdere ontwikkeling van Omroep Brabant. Ook raden de onderzoekers haar aan een ombudsman- of vrouw in dienst te nemen, om de band met kijkers en luisteraars te versterken. In dit verband wijzen zij op de lezersredacteur van Brabants Dagblad. Radio Brabant is volgens het PON voldoende toegerust als rampenzender. Bij de tv lukt dit wegens geldgebrek niet. De provincie moet daarover met de rijksoverheid proberen tot afspraken te komen, zo vinden de onderzoekers.