NPO, RTL en Talpa Network sluiten zich aan bij Mores, het onafhankelijke externe meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. Werknemers en producenten kunnen zich daar melden. Daarnaast komt er een convenant dat moet leiden tot meer sociale veiligheid en inclusie binnen de media. Dat hebben de omroepen afgesproken na overleg met staatssecretaris Gunay Uslu van Media.

Directe aanleiding zijn de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Of Holland. NPO, RTL en Talpa Network hebben beloofd zich in te zetten om het meldpunt meer bekendheid te geven en zeggen het financieel te gaan steunen.

Het conventant voor de hele sector komt naast de gedragscodes integriteit die de drie partijen zelf al hebben opgesteld. ‘Wij zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om misstanden te voorkomen en te werken aan een veilige en inspirerende omgeving voor zowel makers, deelnemers als andere betrokkenen die meewerken aan onze programma’s”, staat in een gezamenlijke verklaring.

Mores

Mores werd opgericht nadat regisseur Job Gosschalk in 2017 erkende dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Het meldpunt werkt met een externe partij die de meldingen in behandeling neemt. Volgens Mores hebben zich na de uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag al meer dan honderd mensen zich gemeld.