Home Landelijke radio NOB wellicht weer in handen van Publieke Omroep

NOB wellicht weer in handen van Publieke Omroep

Het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) komt waarschijnlijk opnieuw in handen van Publieke Omroep. Een stuurgroep van Publieke Omroep, NOB en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) gaat onder leiding van voormalig OCW-directeur Media, Letteren en Bibliotheken Harry Kramer de plannen uitwerken. Dat meldt het omroepblad Spreekbuis. Zoals het er nu uitziet, wordt er een vennootschap in het leven geroepen die voor 100 procent onder Publieke Omroep/Bestuur zal vallen. Een en ander moet het komende half jaar z’n beslag krijgen, maar voordat het zover is, legt de stuurgroep eerst zijn plannen voor aan de betrokken bewindspersonen, de Raad van Toezicht van Publieke Omroep en de Raad van Commissarissen van het NOB.

De plannen om het NOB bij Publieke Omroep onder te brengen, zijn gebaseerd op het inmiddels befaamde onderzoek van McKinsey. Een deel van de bezuinigingen die de Publieke Omroep de komende periode doorvoert, dient te komen uit de zogenaamde beheertaken, aldus Mckinsey. In totaal gaat het om een bedrag van zes tot negen miljoen euro.