Home Landelijke radio Publieke Omroep en EO bereiken akkoord over sociaal plan

Publieke Omroep en EO bereiken akkoord over sociaal plan

Publieke Omroep en EO hebben vandaag een akkoord bereikt met de werknemersorganisaties over een Sociale Begeleidingsregeling. Deze regeling is noodzakelijk vanwege de aangekondigde reorganisaties als gevolg van de bezuinigingen op de Omroepbegroting. In het eindbod dat door de werknemersorganisaties is goedgekeurd, zijn met name extra voorzieningen getroffen voor de oudere werknemers.

Kern van de regeling betreft de aanvulling op de WW-uitkering in geval van ontslag. Deze aanvulling geldt voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Ook medewerkers van 54 jaar, die ten minste 15 dienstjaren hebben, komen voor de regeling in aanmerking. Voor de jongere medewerkers geldt een vergoeding volgens de kantonrechtersformule met factor 1,1. Alle medewerkers komen in aanmerking voor een pakket aan ondersteuningsmaatregelen zoals intensieve begeleiding naar ander werk en een vergoeding voor juridische bijstand. De Sociale Begeleidingsregeling is maatgevend voor sociale regelingen van andere omroepinstellingen.

Het akkoord is gesloten tussen Publieke Omroep en EO namens de werkgevers en FNV KIEM, De Unie, CNV Dienstenbond, GMV en RMU namens de werknemers. Eerder al waren de leden van deze organisaties in meerderheid akkoord. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft als enige werknemersorganisatie niet ingestemd met de regeling.