Home Landelijke radio Nederlanders vinden Publieke Omroep niet te links

Nederlanders vinden Publieke Omroep niet te links

67 procent van de Nederlanders vindt de programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) links noch rechts georiënteerd. Dit blijkt uit een imago-onderzoek dat NPO heeft laten uitvoeren door bureau Interview-NSS.

Ongeveer 28 procent vindt ze (enigszins) links, zes procent (enigszins) rechts. Eveneens twee derde van de ondervraagden is van oordeel dat commerciële zenders geen politiek oordeel in hun programma’s laten doorklinken. 23 Procent vindt de commerciële programma’s rechts, tien procent juist weer links.

Voor de publieke omroep is de uitkomst van dit onderzoek interessant, omdat juist van publieke programma’s vaak wordt beweerd dat ze een linkse signatuur hebben.