Home Landelijke radio Na elf maanden alsnog akkoord over omroep-CAO

Na elf maanden alsnog akkoord over omroep-CAO

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de publieke omroep hebben een principeakkoord bereikt over de CAO voor het Omroeppersoneel voor 2013 en 2014. De vakbonden NVJ, FNV KIEM en CNV Media zullen het akkoord voorleggen aan hun achterban en hij wordt dan met terugwerkende kracht sinds 1 januari van dit jaar van kracht.

In het de CAO is voor 2013, net als in 2012, geen structurele loonsverhoging opgenomen. Wel krijgen medewerkers van de publieke omroep volgende maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent van hun jaarsalaris. Op 1 januari 2014 zullen alle lonen met 1 procent worden verhoogd en op 1 juli 2014 nog eens met een half procent. De CAO loopt vervolgens tot en met 31 december 2014.

Ook over de pensioenleeftijd is een akkoord gesloten in de CAO. Deze wordt gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd. Verder worden in het eerste kwartaal van volgend jaar afspraken uitgewerkt over de thema’s flexibiliteit & zekerheid, van werk naar werk en opleiding & ontwikkeling.

Het CAO-akkoord komt bijna een jaar nadat de vorige CAO was afgelopen. Iets wat vrij gebruikelijk is bij de CAO voor het omroeppersoneel. Over de vorige CAO, die in zou gaan op 1 januari 2011 werd pas in juli van dat jaar een akkoord bereikt.