Home Landelijke radio Levensbeschouwelijke omroepen verweren zich tegen bezuinigingen

Levensbeschouwelijke omroepen verweren zich tegen bezuinigingen

De levensbeschouwelijke omroepen BOS, Human, IKON, Joodse Omroep, OHM en Zendtijd voor Kerken hebben in een brief aan de Tweede Kamer hun ongenoegen over de bezuinigingen geuit. De omroepen moeten dertien miljoen euro bezuinigen en zich aansluiten bij een grotere omroep.

Minister Van Bijsterveldt bezuinigt meer dan onderzoeksbureau BCG haar adviseerde. In het rapport staat dat er zes miljoen bespaart kan worden, maar de minister wil dat ze dertien miljoen euro besparen. Dat is ongeveer een halvering van het huidige budget. De omroepdirecteuren vinden het een onevenredige bezuiniging.

De omroepen vinden ook dat er een islamitisch genootschap moet worden aangewezen om de zendtijd voor een islamitische omroep in te vullen. Nu doet de NTR dat.