Home Landelijke radio Ledentelling omroepen pas in april

Ledentelling omroepen pas in april

De peildatum voor de eerstkomende ledentelling van de publieke omroepen wordt verschoven naar 1 april 2009. Dat heeft minister Ronald Plasterk laten weten aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling om de ledenaantallen op 1 januari 2009 te tellen.

Aanleiding voor het verschuiven is de planning van het wetsvoorstel over de erkenning en financiering van publieke omroepen. Daarin verandert onder meer de relatie tussen het ledental en het budget van omroepverenigingen. Als de leden al op 1 januari geteld worden, bestaat volgens Plasterk het risico dat nieuwe ledeneisen dan nog geen kracht van wet hebben.

De minister heeft even overwogen de peildatum naar 1 september 2009 te verleggen, maar de omroepen gaven aan liever wat eerder in het jaar een ledentelling te hebben. "Omdat de peildatum niet wettelijk is vastgelegd, maar door de minister van OCW wordt vastgesteld, is een wetswijziging niet nodig", schrijft Plasterk.