Jinglebedrijf VHU Europe heeft het kort geding over audiovormgeving op 3FM verloren van de NPO. Aanleiding voor de rechtszaak was het besluit van de NPO om de nieuwe aanbesteding van audiovormgeving op 3FM te gunnen aan concurrent Top Format. Dat schoot bij VHU Europe in het verkeerde keelgat, die daarop naar de rechter stapte.

De NPO startte enkele maanden terug een aanbestedingsprocedure voor bedrijven die de audiovormgeving op 3FM willen verzorgen. VHU Europe eindigde daarin op de vierde plaats. De demo’s die het bedrijf aanleverde, waren volgens de jury ‘minder passend bij wat NPO 3FM uitstraalt’. “De identiteit van uw demo is niet duidelijk bevonden en het ging teveel kanten op, het beoordelingsteam vond de creativiteit beperkt en de demo’s onvoldoende passend bij 3FM.”

In strijd met spelregels

En dat betekende dat na meer dan vijftien jaar dienst bij 3FM, afscheid werd genomen van het jinglebedrijf. Het maakte dat Diederick Huizinga, eigenaar van VHU Europe, een kort geding aanspande. Volgens hem zijn de demo’s op andere wijze beoordeeld dan uit de aanbestedingsdocumenten blijkt, is de jury die de demo’s moest beoordelen tussentijds gewijzigd, en zijn de demo’s niet anoniem beoordeeld. De NPO heeft daarmee in strijd gehandeld met de spelregels, stelt hij.

Maar de NPO voert aan dat vooraf is aangegeven dat slechts drie demo-elementen beoordeeld zouden worden en dat VHU aanzienlijk meer heeft aangeleverd. ‘Daardoor mocht de NPO zonder nader overleg een keuze maken’. Ook is vooraf niet bepaald dat de beoordeling blind zou plaatsvinden, stelt zij. Dat de samenstelling van de jury tussentijds is gewijzigd erkent de NPO, maar ‘het heeft VHU niet benadeeld’.

Tussentijds wijzigen jury

Na beoordeling van de stukken van zowel NPO als VHU, stelt de rechter dat de NPO niet onrechtmatig heeft gehandeld. Wel wordt de NPO op de vingers getikt voor het tussentijds wijzigen van de samenstelling van de jury die de demo’s moest beoordelen.

‘Gebleken is dat de beoordelingscommissie bestond uit negen leden, waarvan zeven deelnamen aan de luistersessie, terwijl vooraf in de aanbestedingsstukken is bepaald dat de commissie uit vier leden zou bestaan. Het is in beginsel niet de bedoeling dat tijdens de procedure een dergelijke wijziging plaatsvindt. VHU heeft terecht opgemerkt dat het transparantiebeginsel dit met zich brengt.’

Maar, besluit de rechter: ‘VHU heeft onvoldoende feiten en/of omstandigheden aangedragen waaruit blijkt dat zij door deze wijziging in haar belangen in geschaad’.

Foto: RadioFreak