Home Landelijke radio Half augustus meer duidelijkheid over radiofrequenties

Half augustus meer duidelijkheid over radiofrequenties

Half augustus komt er meer duidelijkheid over de verdeling van commerciële radiofrequenties. Dat schrijft minister Herman Heinsbroek in een brief aan de Tweede Kamer. Eind juli besloot de bestuursrechter in Rotterdam dat de commerciële radiofrequenties moeten worden geveild.

Vooruitlopend op een definitieve regeling had het vorige kabinet besloten tot een tijdelijke verdeling van de frequenties, waarbij ruimte was voor twee nieuwe commerciële zenders. Tijdens de formatie van het kabinet Balkenende hebben de onderhandelaars van CDA, LPF en VVD afgesproken dat na de tijdelijke uitgifte voor een jaar de frequenties in september 2003 langjarig verdeeld moeten worden.

Deze verdeling zou niet middels een veiling maar via een vergelijkende toets van de commerciële zenders moeten plaatsvinden. Bij een vergelijkende toets wordt de frequentie toebedeeld aan de zenders die het best aan de criteria van de overheid voldoen. De bestuursrechter in Rotterdam oordeelde eind juli echter dat er geen technische belemmeringen zijn om de frequenties nu al te veilen. Volgens de rechter is de tijdelijke verdeling van de frequenties strijdig met de Telecommunicatiewet. Het ministerie van Economische Zaken bestudeert de uitspraak van de bestuursrechter en zal midden augustus uitsluitsel geven.