Home Landelijke radio Geen enkele moslimorganisatie krijgt uitzendlicentie

Geen enkele moslimorganisatie krijgt uitzendlicentie

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) geeft geen enkele moslimorganisatie een licentie om de zendtijd voor de islam te verzorgen bij de publieke omroep. Om de moslimdoelgroep toch te bedienen, pleit het Commissariaat voor continuering van de huidige situatie waarin de NPS dit media-aanbod voorlopig verzorgt.

Na de intrekking van de licentie van de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) in augustus 2010, is het Commissariaat overgegaan tot een hernieuwde behandeling van de oorspronkelijke aanvragen uit 2009. De betrokken organisaties kregen daarbij de gelegenheid hun aanvragen aan te vullen. Het betrof de aanvragen van de Vereniging Samenwerkende Islamitische Koepel (SIK), de Stichting Academica Islamica (SAI), de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) en de Stichting Moslimomroep (SMO).

Naar het oordeel van het Commissariaat komt op grond van de (door hen aangevulde) aanvragen geen van deze vier organisaties in aanmerking voor een aanwijzing. De SIK is, met veruit de kleinste achterban, onvoldoende representatief voor de moslims in Nederland. Voor de SAI geldt dat deze niet is aan te merken als kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag en daarom niet in aanmerking komt voor een aanwijzing.

De SMON en de SMO hebben volgens het CvdM niet kunnen aantonen dat ze voldoende representatief zijn voor de eerste, en vooral ook voor de tweede en derde generatie moslims. "Binnen de moslimgemeenschap vormen de tweede en derde generatie getalsmatig verreweg de grootste groep. Ook zijn beide organisaties niet in staat gebleken gezamenlijk hun representativiteit te vergroten door samen te werken. Beide weigeren tot samenwerking te komen, zonder daarvoor een overtuigende reden te hebben. Het Commissariaat werd daarom genoodzaakt ook deze aanvragen af te wijzen."

Een vijfde aanvraag, van de Stichting Islamitische Landelijke Media (SILM), kon niet in behandeling worden genomen omdat dit een nieuwe aanvraag betrof terwijl de procedure alleen openstond voor organisaties die ook in 2009 een aanvraag hadden ingediend.

"Het Commissariaat betreurt dat de moslimzendtijd niet aan een moslimorganisatie kan worden toegewezen. Het budget dat beschikbaar is voor moslimzendtijd wordt sinds 1 september 2010 ter beschikking gesteld van de NPO voor de verzorging van media-aanbod ten behoeve van de Islam. Het Commissariaat adviseert de minister deze gang van zaken te continueren."