Home Landelijke radio Boer & Croon: Meer macht voor de omroepen

Boer & Croon: Meer macht voor de omroepen

De publieke omroepverenigingen hebben adviesbureau Boer & Croon opdracht gegeven de toekomst van het bestel te onderzoeken. Niet geheel onverwacht komt het bureau tot de conclusie dat de verenigingen meer programmatische ruimte en invloed moeten krijgen ten koste van de zeggenschap van het centrale bestuur. Het rapport voorziet in een ‘restauratie’ van het omroepbestel met handhaving van de brede programmering, blijvende reclame-inkomsten en meer armslag voor de omroepverenigingen. Die moeten meer programmatische zeggenschap krijgen en meer ruimte voor ‘ondernemerschap en innovatie’.

Het rapport van Boer & Croon schetst als meest wenselijke toekomstbeeld het ‘Open dynamisch model’. Centraal daarin staan de omroepverenigingen en niet de Raad van Bestuur of de netcoördinatoren. De netcoördinatoren zouden een ‘bedrijfsbureau’ worden, ondergeschikt aan netdirecties die worden aangestuurd door de omroepverenigingen. Het rapport voorziet ook in het afschaffen van de status van de 39f-omroepen, zoals de Humanistische Omroep. Deze omroepen krijgen nu zendtijd en subsidie op basis van hun levensbeschouwing. In tegenstelling tot andere omroepen hoeven zij het bestaan van een achterban niet aan te tonen met leden.

Boer & Croon adviseert ook voor deze omroepen zo’n verplichting in te stellen. Tot ze voldoende leden hebben, moeten zij op een reservebank plaatsnemen. Volgens het rapport is het ‘raadsel van Hilversum’ dat de ‘goed werkende verenigingen telkens geconfronteerd worden met kritiek op de prestaties en de structuur van het bestel’. De tot nu toe gekozen oplossing om de raad van bestuur een grote uitvoerende invloed te geven is, volgens het rapport, in strijd met ‘de wens tot een maatschappelijke, pluriforme inbedding en onafhankelijkheid van het bestel, met de huidige politieke beleidslijn en met de EEG-richtlijn.’ [NRC/Bezorgde Omroepmedewerkers]