Home Landelijke radio Besluit frequentieveiling naar volgend kabinet

Besluit frequentieveiling naar volgend kabinet

Een besluit over een veiling wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Het huidige kabinet laat op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken om commerciële radiozenders een vergoeding te laten betalen voor het gebruik van hun frequenties. Dat hebben bronnen bij de departementen van Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bevestigd. De ministerraad heeft vrijdagochtend over het onderwerp vergaderd.
Het was al eerder duidelijk geworden dat er geen politiek draagvlak was voor een veiling van radio- frequenties. Zowel de kamerfractie van PvdA als van VVD heeft bezwaren tegen een veiling en de verantwoordelijke staatssecretaris – Monique de Vries (VVD) van Verkeer – zit met het trauma van de mislukte UMTS-veiling. Het kabinet heeft bovendien geen behoefte aan ‘gekrakeel’ in verkiezingstijd. De Vries en collega-staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur, PvdA) hadden daarom een compromisvoorstel geformuleerd om het gebruik van de zenders met zestien maanden te verlengen.
In de tussentijd zouden de zeven commerciële zenders zoals Yorin FM, Radio 538 en Business News Radio wel een forse gebruikersvergoeding moeten betalen. Gedacht werd daarbij aan een percentage van de jaarwinst. Daarnaast zou er ruimte worden gemaakt voor twee nieuwe, commerciële zenders. Naar verluidt verzet het VVD-smaldeel in het kabinet zich tegen de heffing. De liberalen stellen dat er geen juridische basis voor bestond.
Op voorstel van premier Kok wordt nu onderzocht of de Wet op het Financiële Instrument daarvoor geschikt is. Eerder is deze juridische constructie gehanteerd om de oliemaatschappijen te laten betalen voor locaties van benzinestations. De PvdA voelt er niets voor in dit verkiezingsjaar verwijten te krijgen dat zij de kas spekt van mediatycoons als Robert Maxwell (eigenaar van onder andere Sky Radio). Daarnaast is niet helemaal uitgesloten dat het kabinet de periode tot de herverdeling van de radiofrequenties nog bekort tot twaalf maanden.
De Vries en Van der Ploeg wilden naar verluidt via een aanbesteding alsnog partijen toelaten tot de FM-band. Een dergelijke toets op louter bedrijfseconomische gronden zou echter juridisch onhaalbaar zijn. Er wordt nu voor gekozen om gedurende de ‘adempauze’ te bekijken of er nondere eisen moeten worden gesteld aan de zenders, zoals de ‘kleur’ van het station.
Het afgelopen jaar hebben de commerciële zenders met e-mail-acties en radiospots geprotesteerd tegen de veiling. Toch is de Vereniging Commerciële Radio er nog niet gerust op. ‘Op de korte termijn is het voor de commerciële zenders plezierig dat er niet wordt geveild’, zegt voorzitter M. Banga. ‘Maar op de lange termijn is er nog altijd geen zekerheid.’

Vorig artikelKabinet stelt beslissing over frequentieveiling uit
Volgend artikelColorful Radio opgenomen in NRG