Home Landelijke radio Bedrijven kunnen FM-frequentie voor langere tijd krijgen

Bedrijven kunnen FM-frequentie voor langere tijd krijgen

Bedrijven kunnen voortaan voor langere duur een etherfrequentie aanvragen. Het Commissariaat voor de Media heeft de toepassing van het betreffende artikel 82 c in de Mediawet daarvoor verruimd. In het artikel wordt geregeld dat er voor speciale gelegenheden een evenementenfrequentie kan worden aangevraagd. 

Concreet houdt het in dat programma’s van bedrijven bedoeld ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten, niet hoeven te voldoen aan het vereiste van een ‘beperkte duur’. Er kan dus een FM-frequentie voor een jaar worden verleend. Na dat jaar kan de vergunning verlengd worden. Het Commissariaat heeft de regels aangepast "vanwege de geconstateerde behoefte aan kleinschalige FM-toepassingen voor bedrijfsondersteunende diensten."

Om te voorkomen dat een commerciële omroep op basis van de nieuwe regelgeving een extra frequentie verwerft, is daarin vastgelegd dat overheidsinstellingen, publieke- en commerciële omroepen geen toestemming kunnen krijgen voor een programma voor een bijzonder doel. En om het onderscheid tussen toestemming voor een bedrijfsondersteunende dienst en voor een commerciële omroep te bewaken, is in de beleidsregels vastgelegd dat het uitzenden van reclameboodschappen van derden in het programma niet is toegestaan.