Home Landelijke radio Akkoord over omroep-CAO

Akkoord over omroep-CAO

De vakbonden hebben met de omroepen een akkoord bereikt over een nieuwe omroep-cao. De omroepmedewerkers moesten het al ruim een jaar zonder een nieuwe cao doen. Ze hadden daarom een ultimatum gesteld en als drukmiddel een aantal acties voorbereid. De vakbondsleden moeten het ontwerp nog goedkeuren.

In de nieuwe cao is een loonsverhoging van 0,5 procent bedongen voor de eerste helft van 2005. In mei spreken de partijen verder over een verhoging voor de rest van het jaar. Over 2004 komt er een eenmalige uitkering van 0,25 procent.

Verder werd afgesproken dat 90 procent van de medewerkers die werken aan structurele programma’s – uitzendingen die meer dan vijf jaar bestaan en minstens tien maanden per jaar op televisie zijn – na een jaar een vast contract krijgen. Nu is het in Hilversum erg moeilijk om een vast contract te krijgen, waardoor er na elk tv-seizoen een omvangrijke stoelendans van tv-medewerkers op gang komt.

Ook zijn de partijen overeengekomen dat voor 2006 wordt gestreefd naar een verdere modernisering van de CAO op het gebied van onder andere levensloopregeling en kinderopvang. [NOS]