Home Landelijke radio VVD: Publieke omroep snel hervormen

VVD: Publieke omroep snel hervormen

De VVD is het met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eens, dat de overheid de publieke omroep snel moet hervormen.

“Als we nu niets doen zal de starre publieke opmroep steeds minder mensen gaan bereiken. De VVD wil geen geld pompen in een inflexibel en archaïsch bestel dat de belangrijke publieke taak niet eens kan volbrengen,” zegt VVD-Tweede-Kamerlid Örgü.

Volgens de VVD is het weren van reclame en vermaak van de publieke zenders een belangrijke prikkel tot hervorming. Wat de liberalen betreft zendt de publieke omroep niet langer met gemeenschapsgeld programma’s uit waar de commerciële omroepen ook interesse in hebben.

GroenLinks ziet in het WRR-rapport steun voor haar voorstel om de publieke omroep om te vormen tot een onafhankelijk en reclamevrij bestel, dat publiek gefinancierd wordt. Fractieleider Halsema pleit voor twee publieke netten met onafhankelijke netredacties. [ANP/Antenne2]