Home Landelijke radio Vereniging Verkeersslachtoffers vindt melden flitsers op de radio misdadig

Vereniging Verkeersslachtoffers vindt melden flitsers op de radio misdadig

Vereniging Verkeersslachtoffers heeft deze week een oproep gedaan aan de radiostations om te stoppen met de flitsmeldingen. Volgens de vereniging zorgen de meldingen voor onwenselijk gedrag en brengt het de verkeersveiligheid in gevaar.

"Om het beleefd uit te drukken zijn we niet blij met flitsmeldingen op de radiostations, omdat gebleken is dat te hoge snelheid zowel een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van verkeersongevallen is, als dat het de ernst van ongevallen verhoogt", aldus de Vereniging Verkeersslachtoffers. Verder stelt de vereniging dat de radiostations gedrag faciliteren dat als misdadig gekwalificeerd kan worden.

Reactie Q-music
Q-music is één van de stations dat melding van flitsers maakt. In een reactie laat het station weten: "Wij hebben absoluut niet de intentie om luisteraars harder te laten rijden door het verstrekken van deze informatie. Mochten we hier op de radio mee stoppen, dan zullen luisteraars wellicht vaker naar hun mobiel grijpen tijdens het rijden voor de laatste flitsinformatie. Indien er vanuit de overheid besloten wordt om de wetgeving omtrent het verstrekken van flitsinformatie aan te passen, gaan wij hier uiteraard als radiozender in mee."

Reactie Radio 538
Radio 538 laat in haar reactie weten het niet eens te zijn met de stelling dat ze misdadig gedrag zouden faciliteren. "Wij beschouwen de functie van het melden van de snelheidscontroles als tweeledig: Ten eerste aandacht besteden aan de snelheidscontroles draagt bij aan de bewustwording omtrent (het je moeten houden aan de) maximum snelheid – immers, meerdere keren per dag worden de controles genoemd, in onze visie zal dit eerder een vermindering van het aantal snelheidsovertredingen tot gevolg hebben dan een vermeerdering."

"En ten tweede door onze meldingen kunnen luisteraars voorkomen dat ze een boete oplopen door op de gemelde plaatsen extra hun snelheid in de gaten te houden, dat betekent uiteraard niet dat wij ze zouden aanmoedigen om op andere plaatsen de snelheid te overtreden, in tegendeel: wij zijn tegen verkeersovertredingen", aldus 538.

Het stations laat ook weten dat de brief ze aan het denken zet. "Uiteraard onderschrijven wij volledig dat verkeersonveiligheid een maatschappelijk probleem is. We zijn continue bezig met het verbeteren van onze uitzendingen en zullen dan ook nog eens nadenken op welke wijze wij als radiostation een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de verkeersonveiligheid."