Home Regionale radio Minister: geen fouten gemaakt bij controle op regiogerichtheidseis

Minister: geen fouten gemaakt bij controle op regiogerichtheidseis

Agentschap Telecom

Er zijn geen fouten gemaakt bij controles door het Agentschap Telecom op de regiogerichtheid van radiozenders die een regionaal programma moeten uitzenden. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken. RADIONL zegt dat er meer dan 100 fouten zijn gemaakt bij de controles. De VVD stelde er vragen over in de Tweede Kamer. Door de regels zijn sommige radiostations verplicht zich voor een deel te richten op de regio waarin ze uitzenden.

“Naar mijn oordeel is er op goede en zorgvuldige wijze onderzoek verricht naar de naleving van de regiogerichtheidseis bij de programma’s van RadioNL”, reageert de minister. “Ik heb RadioNL in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op de geconstateerde overtredingen en de voorgenomen sanctie. Op 23 februari heeft RadioNL een zienswijze ingediend. Deze zienswijze gaat voornamelijk in op het verschil van inzicht ten aanzien van de regiogerichtheidseis. Het is een herhaling van de reeds bij mij bekende kritiek op genoemde eis. De zienswijze wordt zorgvuldig bestudeerd en zal vervolgens worden meegewogen in de besluitvorming omtrent de op te leggen sanctie.”

De regiogerichtheidseis is opgenomen in de FM-vergunningen van verschillende regionale commerciële zenders.”Het daarin opgenomen percentage regiogerichte programmering hebben vergunninghouders destijds zelf geboden in het kader van de verdeling van de vergunningen door middel van een vergelijkende toets”, zegt de minister.

De huidige Tweede Kamer heeft eerder al aangegeven af te willen van de regels voor regiogerichtheid voor regionale etherfrequenties als de FM-zenders uitgezet worden.