Home Landelijke radio Senaat stelt stemming ledentallen omroep uit

Senaat stelt stemming ledentallen omroep uit

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond op verzoek van staatssecretaris Van der Laan (Media) de stemming uitgesteld over een wetsvoorstel om de verplichte ledenaantallen van omroepen te verlagen. De bewindsvrouw wil dat aantal omlaag brengen van 300.000 naar 150.000.

De senaatsfracties van vooral CDA en PvdA hebben daar grote bezwaren tegen. Tijdens een debat vorige week bleek al dat zij tegen het voorstel zijn omdat het volgens hen alleen is bedoeld om jongerenomroep BNN te redden. Die omroep wierf onlangs veel nieuwe leden en heeft daardoor inmiddels 224.000 leden; nog steeds te weinig binnen de huidige Mediawet (300.000).

Ook willen de tegensputterende fracties dat de plannen van Van der Laan deel gaan uitmaken van een breder kabinetsbeleid over de toekomst van de publieke omroepen. Op die manier willen ze gelegenheidswetgeving voorkomen.

Van der Laan zegde toe de kwestie begin juni in het kabinet te bespreken en daar dan ook de resultaten te bespreken van de visitatiecommissie-Rinnooy Kan. Die nam de prestaties van de omroepen onlangs onder de loep.

Na het vormen van een regeringsstandpunt zal ze het onderwerp snel met de Tweede en vervolgens met de Eerste Kamer bespreken. Ze hoopt op die manier BNN te redden en ook eventuele nieuwkomers in het omroepbestel uitzicht te bieden. Een andere manier om het voortbestaan van BNN te garanderen is er volgens haar niet. “Daar heb ik de afgelopen week naar gekeken, maar wat dat betreft is de Mediawet in beton gegoten.” [ANP]