Home Landelijke radio Secretaris omroep EVA stapt op

Secretaris omroep EVA stapt op


Secretaris Aijolt Brongers van de Amersfoortse omroep EVA stapt op. Afgelopen week ontstond er commotie over de financiële problemen bij de nieuwe omroep en de hoge salarissen van de secretaris en een ander bestuurslid na een item bij RTV Utrecht.

"Hoe erg ik het ook vind om mijn 'kindje' EVA los te laten, ik meen dat mijn positie binnen deze net gestarte lokale omroep door met name de – onterechte en vanuit twijfelachtige motieven geuite – druk vanuit de publieke opinie onhoudbaar is geworden", schrijft Brongers in een verklaring. "Uit belang voor EVA heb ik dan ook besloten om per direct mijn functie als secretaris neer te leggen en mij ook uit de organisatie als geheel terug te trekken; maar niet voordat ik tekst en uitleg heb gegeven zodat alles wat er gebeurd is, hopelijk, in het juiste perspectief wordt geplaatst."

In de reactie geeft hij ook zijn kant van het verhaal. "De commotie die is ontstaan over de salarissen is in eerste instantie gebaseerd op datgene wat RTV Utrecht heeft geroepen, namelijk dat de twee bestuursleden ieder 6000 euro per maand zouden verdienen. Dit is feitelijk niet juist en wij hebben dan ook op verzoek van PvdA-raadslid Ramón Smits Alvarez, als vertegenwoordiger van de Amersfoortse raad, op eerste vraag direct inzage gegeven in de totale boekhouding en salarisadministratie. De conclusie van raadslid Smits Alvarez is dat onze salarissen onder de CAO-norm liggen en dat met een bruto maandsalaris van 4150 euro (inclusief pensioen-afdracht van nominaal 20 procent) geen sprake is van 'zakkenvullen'."

Brongers snapt ook niet dat wethouder Pim van den Berg zo fel reageerde. "Voordat we startten hebben we namelijk alles in intensieve contacten voorgelegd aan de (beleids)ambtenaren van de gemeenten Amersfoort en Leusden. Een kloppende en door de gemeenten geaccordeerde begroting met bijbehorend exploitatieoverzicht waren voorwaarde voor het verstrekken van de subsidie. Keer op keer zijn talloze wijzigingen aangebracht. De gemeenten waren dus voordat we van start gingen uit-en-te-na op de hoogte van onze financiële plannen."