Home Landelijke radio Ruud Hendriks verliest rechtszaak om Slam!FM

Ruud Hendriks verliest rechtszaak om Slam!FM

Ruud Hendriks heeft de aangespannen rechtszaak tegen 2H Media BV en Slam! FM verloren, meldt Dutchmedia. 2HMedia is de BV waarin Lex Harding, Ruud Hendriks en Marcel Dijkhuizen elk voor een derde participeren. Het bedrijf is eigenaar van Slam!FM.

Hendriks eiste een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij 2HMedia en Slam!FM. Ook wilde hij een tijdelijke bevoegd bestuurder benoemen en het niet laten bekrachtigen van een aandelenemissie alsmede het terugdraaien van een kwijtschelding van schulden. De discussie tussen de aandeelhouders van 2HMedia ging in feite over de waardering van het radiostation Slam!FM, alsmede de wijze van bedrijfsvoering, en uiteindelijk om de bereidheid om te blijven investeren in het radiostation evenals de waardering van de aandelen van Ruud Hendriks.

Volgens de rechter is er door de stemverhouding in de BV geen sprake van een patstelling. Ook oordeelde hij dat er geen verstoring is bij de bedrijfsvoering van 2HMedia. De rechter accepteert de ‘flitsemissie’ van aandelen waarbij Lex Harding en Marcel Dijkhuizen met hun eigen BV’s uiteindelijk investeerden in Slam!FM met verwatering van 2HMedia’s aandeel als gevolg.

Volgens het vonnis valt op de gang van zaken wel iets aan te merken, maar kan niet worden gezegd dat Harding en Dijkhuizen de belangen van Hendriks onvoldoende in het oog hebben gehouden, dan wel op onaanvaardbare wijze de aandelen van Hendriks via 2HMedia in Slam!FM hebben doen verwateren. Met name het aanbod om de waardering door een extern accountantskantoor te laten beoordelen op kosten van Hendriks acht de rechtbank redelijk, waardoor de rechter de bezwaren tegen de emissie niet kan volgen.

De conclusie van de Amsterdamse rechtbank is met name dat er een “ernstig verschil van mening” is over het beleid van Slam!FM. Doordat twee van de drie bestuurders het eens zijn over het te voeren beleid, betekent dit aldus de rechter niet dat reden tot twijfel bestaat over juistheid van beleid bij 2HMedia.

Ruud Hendriks zegt tegen Dutchmedia teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar wil deze bestuderen voor dat hij verder wil reageren. Hendriks kan overigens nog in beroep gaan tegen de uitspraak.