Home Landelijke radio RTV West mogelijk langer onder toezicht provincie

RTV West mogelijk langer onder toezicht provincie

RTV West blijft mogelijk ook de eerste helft van 2005 nog onder nauwgezet financieel toezicht staan van de provincie, dit schrijft de Haagsche Courant. RTV Rijnmond wordt vanaf 1 januari wel veel vrijer gelaten. Dat is besloten door een commissie uit Provinciale Staten. Alle fracties toonden zich tevreden over de verbeteringen bij de twee Zuid-Hollandse regionale omroepen.

“Een jaar geleden spraken we hier nog serieus over het eruit trekken van de stekker”, bracht CDA-Statenlid Lamers in herinnering. Uiteindelijk werd toen toch besloten om leningen te verstrekken aan de twee zwaar noodlijdende regionale radio- en televisiezenders zenders, bovenop de jaarlijkse subsidies: 4,5 miljoen euro voor RTV West en 2,5 miljoen voor Rijnmond. Dat geld moet in tien jaar tijd aan de provincie worden terugbetaald, werd gisteren bepaald.

De provincie Zuid-Holland heeft de twee regionale zenders dit jaar streng gevolgd, om er zeker van te zijn dat schoon schip werd gemaakt na de aan het licht gekomen wanorde in de boekhoudingen en het vorig jaar dreigende faillissement. Volgens een gistermiddag besproken rapportage gaat het zeker bij Rijnmond nu veel beter. Eind dit jaar is hier 1,3 miljoen buffergeld in kas (de accountant acht voor beide omroepen 2,5 tot 3 miljoen nodig). Bovendien pakken de reclame-inkomsten vermoedelijk tien procent hoger uit dan begin dit jaar werd verwacht.

Bij de Haagse omroep, waar in januari de nieuwe hoofdredacteur R. Freissen aantreedt, wordt het jaar vermoedelijk afgesloten met een half miljoen aan kasgeld. De reclamegelden vallen hier tegen, volgens de accountant mogelijk tien procent minder dan begroot. Diverse politieke partijen spraken daarover gisteren in de provinciale commissie hun zorgen uit.