Home Landelijke radio RTV West financieel uit het dal

RTV West financieel uit het dal

De Zuid-Hollandse regionale omroep RTV West heeft het afgelopen boekjaar met een positief resultaat van 1,344 miljoen afgesloten. Dat blijkt uit de jaarcijfers die tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen werden vastgesteld. In 2003 boekte de omroep nog een negatief resultaat van 3,766 miljoen euro en was er sprake van dreigend faillissement. De verstrekking van een achtergestelde lening van 4,5 miljoen euro door de provincie Zuid-Holland en het doorvoeren van een omvangrijke reorganisatie operatie waarbij 42 medewerkers gedwongen vertrokken, maakte een doorstart mogelijk.

Het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening van Radio TV West is hoger uitgevallen dan begin van het boekjaar 2004 werd verwacht. Dit is mede tot stand gekomen door de genomen herstelmaatregelen, sterke kostenbeheersing en andere structurele maatregelen. Inmiddels behoort tot dit laatste ook een aangescherpte budgetdiscipline en een goed functionerende administratieve organisatie, resulterende in frequente en betrouwbare managementinformatie.

Door het positieve resultaat over het boekjaar 2004 is het negatieve eigen vermogen verder terug gebracht van -3,342 miljoen euro in 2003 naar -1,997 miljoen euro in 2004. De directie verwacht het negatief eigen vermogen binnen twee jaar te hebben omgebogen naar een positief vermogen.

Het resultaat voor 2005 zal naar verwachting op een vergelijkbaar niveau uitkomen, waarbij al rekening wordt gehouden met de noodzaak om vanaf 2007 te komen tot terugbetaling van de achtergestelde lening aan de provincie Zuid-Holland.