Home Landelijke radio Rokerskerk doet aanvraag voor zendtijd bij publieke omroep

Rokerskerk doet aanvraag voor zendtijd bij publieke omroep

De Enige en Universele Rokerskerk van God heeft een aanvraag gedaan om aangewezen te worden voor het verzorgen van media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein voor de periode van september 2010 tot december 2015. "Met op dit moment een geregistreerd en genummerd aantal van meer dan 5000 belijdende leden en een veelvoud daarvan aan ongeregistreerde gelovigen, is de Rokerkerskerk voor velen een prominent aanwezige entiteit in het moderne geestelijke leven", zo schrijft de Rokerskerk in haar aanvraag.

In totaal heeft het Commissariaat dertien aanvragen gekregen van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag. Voor de aanwijzing op grond van artikel 2.42, eerste lid, van de Mediawet onderscheidt het Commissariaat zeven hoofdstromingen: het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanisme, de Islam, het Jodendom, het Katholicisme en het Protestantisme. Per hoofdstroming kan slechts één representatieve organisatie of instelling worden aangewezen.

Bij zes van de dertien aanvragen gaat het om de huidige zendgemachtigden die hun activiteiten willen voortzetten. Voor de zevende stroming, die van de Islam, zijn vijf aanvragen binnengekomen. Verder doen twee nieuwe stromingen een poging om toegelaten te worden. De Stichting Afro-Caribische levensbeschouwing en spiritualiteit en dus De Enige en Universele Rokerskerk van God.

Het Commissariaat besluit voor 1 januari 2010 over de aanwijzingen. Daarbij baseert het Commissariaat zich op de Beleidsregels aanwijzing kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.
 
Een aanvraag is ingediend door de volgende instellingen:
 
Moslimomroepen:
Stichting Academica Islamica/OUMA
Nederlandse Islamitische Media
Stichting Moslim Omroep Nederland
Stichting Samenwerkende Islamitische Koepel
Stichting Moslimomroep
 
Huidige 2.42-omroepen:
RKK
Stichting Joodse Omroep
Boeddhistische Omroep Stichting
Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd
Stichting Humanistische Omroep
Stichting Organisatie voor Hindoe Media

Vorig artikelWilleke Alberti opent stemperiode Evergreen Top 1000 van Radio 5
Volgend artikelGiel Beelen ongedeerd na auto-ongeluk