Home Landelijke radio RKK distantieert zich van brief 2.42 omroepen

RKK distantieert zich van brief 2.42 omroepen

RKK-chef Leo Fijen neemt afstand van de andere 2.42 omroepen. Het kabinet wil dat de kleine levensbeschouwelijke omroepen 13 miljoen euro bezuinigen en dat ze alleen nog explicitet levensbeschouwelijke programma’s maken. 

De andere 2.42 omroepen schreven gezamenlijk een brief aan minister Van Bijsterveldt waarin ze protesteren tegen de bezuinigingen en aangeven dat levensbeschouwing ook impliciet in programma’s tot uitdrukking kan komen. Fijen is ook tegen de bezuinigingen gekant, maar distantieert zich van de brief, omdat hij het met de minister eens is dat alle 2.42 programma’s expliciet levensbeschouwelijk moeten zijn. 

"Onze programmering voldoet aan die eis", zegt Fijen. "Wij verwijzen altijd naar God en Christus, en laten zien dat er een werkelijkheid is die verder reikt. We hebben onze hele programmering vernieuwd, waarbij we dit criterium steeds voor ogen hebben gehouden. En toch worden wij, net als de anderen, gehalveerd. Dat is onrechtvaardig, ik ben er ziek van."

Fijen vraagt zich af hoe het geld uiteindelijk wordt verdeeld. "Als de extra bezuiniging naar verwante omroepen gaat, is het misschien mogelijk om daarmee een pact te sluiten, zodat die middelen aan religieuze programmering worden besteed. Dan kun je toch nog een deel van de programma’s overeind houden."