De publieke omroep moet kritisch kijken naar het aantal radio- en televisiekanalen. Dat staat in de nieuwe plannen van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) voor de publieke omroep die minister Slob (Media) in een brief heeft verwoord. “Een groot aantal kanalen is immers geen doel op zichzelf. Het aantal themakanalen op radio en tv zou teruggebracht kunnen worden”, schrijft de minister.

Daarnaast vervalt ook de verplichting om drie lineaire televisienetten en vijf radiozenders in de lucht te houden. “Op die manier kan budget vrijkomen voor gerichtere programmering voor bepaalde doelgroepen die vooral via non-lineaire kanalen bereikt kunnen worden.”

Eerder lekte er al veel plannen uit. Zo wil het kabinet de televisiezenders tot 20:00 uur reclamevrij houden en online de reclame helemaal afschaffen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe plannen in 2021 werden ingevoerd, maar omdat het invoeren van de wetgeving langer duurt, krijgen de omroepen een jaar langer de tijd, tot 2022.

Overigens moeten de Eerste en Tweede kamer nog instemmen met de maatregelen.

Leden

Vanaf 2027 zal het aantal leden niet meer de norm zijn voor nieuwe omroeporganisaties. “Dit kan bijvoorbeeld door andere aantoonbare vormen van interactie en binding aan te gaan met de achterban, door passende duurzame samenwerkingsrelaties aan te gaan met maatschappelijke groeperingen die op hun beurt een duidelijke worteling hebben in de samenleving en door aantoonbare waardering van het publiek voor het media-aanbod.”

NOS en NTR

De NOS en de NTR hoeven niet te fuseren, zoals sommige media meldden. “Er wordt bekeken hoe de twee taakomroepen (NTR en NOS) bestuurlijk kunnen samenwerken en/of samengaan, om bestuurlijke kosten en drukte te verminderen. Redactioneel en voor de kijker blijft een onderscheid tussen de programmering van de NTR en de onafhankelijke nieuwsuitzendingen van de NOS van groot belang. “

Online

De publieke omroep krijgt meer mogelijkheden online. “De omroep moet mee kunnen bewegen met het mediagebruik van zijn kijkers”, zo schrijft Slob. Door de verplichting van het aantal lineaire netten en zenders te schrappen, kan budget vrijkomen voor online.

De coalitie wil ook dat de STER de inkomsten rechtstreeks aan de publieke omroep overmaakt. Nu is het nog zo dat de STER-inkomsten naar het ministerie gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de publieke omroep reclamevrij wordt.

Bezuinigen

Het kabinet heeft uitgerekend dat de NPO gemiddeld 42 miljoen euro per jaar zal moeten bezuinigen. “Het kabinet vindt het belangrijk dat de landelijke publieke omroep de programmering zoveel mogelijk ontziet bij de verlaging van zijn kosten, zodat het publiek er zo weinig mogelijk van merkt.”

Regionaal en lokaal

Er moet meer samengewerkt worden tussen regionale en lokale omroepen. “Het kabinet stelt daarom incidenteel 15 miljoen euro voor de jaren 2019 – 2021 beschikbaar voor verdere versterking van deze samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen.”

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO