Home Landelijke radio Regionale omroepen zien kansen in regeerakkoord

Regionale omroepen zien kansen in regeerakkoord

‘De nieuwe regering kan een vrije, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke omroep niet genoeg benadrukken’, zo is de eerste zin van de omroepparagraaf van het nieuwe regeerakkoord. ROOS, het samenwerkingsverband van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland steunt die gedachte van harte.

Volgens ROOS sluit die zin naadloos aan bij de taakstelling van de regionale publieke omroepen zoals dat opgenomen is in de Mediawet: het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige programmering. Naast het belang dat de nieuwe regering hecht aan een goede publieke omroep zal de regering hiervoor in de komende jaren structureel 100 miljoen euro extra voor uittrekken.

Regionale omroepen zien met meer dan grote interesse uit naar de uitwerking van de nu op hoofdlijn afgesproken plannen in het regeerakkoord. De vraag is hoeveel geld er uiteindelijk aan hun budget zal worden toegevoegd zodat ook in de regio sprake zal zijn van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige omroep. In de optiek van de regionale omroepen betekent kwalitatief hoogwaardig in ieder geval dat een volwaardige programmering op radio en televisie mogelijk is: nieuws op televisie wordt enkele malen per dag gebracht, er zijn meer diepgravende programma’s, er is een volwaardige weekendprogrammering en omroepen krijgen de mogelijkheid om zich ook via en op het internet volledig te ontwikkelen.

Op het jaarlijkse congres voor de medewerkers van de regionale omroepen is aangekondigd dat regionale omroepen en provincies op korte termijn verder zullen onderzoeken wat nodig is om het predikaat kwalitatief hoogwaardig te mogen dragen en wat de kosten daarvan zijn.

Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep in de regio is het nodig dat provincies in staat worden gesteld hun medebewindstaak naar behoren uit te voeren. De hoeveelheid geoormerkte gelden die momenteel via provincies naar de regionale omroepen toevloeien, circa 124 miljoen euro per jaar, moet daarvoor substantieel worden vergroot. Net als de huidige middelen doen, zullen ook extra middelen op een zeer effectieve wijze bijdragen aan de efficiënte uitvoering van de publieke omroeptaak.