Home Landelijke radio Radio aandachtiger beluisterd dan aangenomen

Radio aandachtiger beluisterd dan aangenomen

Radio wordt met meer aandacht beluisterd dan vaak wordt aangenomen, blijkt uit onderzoek door Intomart GfK in maart/april 2005 in opdracht van de STER. Het ‘achtergrondimago’ van radio is volgens de reclameverkoper van de publieke omroep dan ook niet altijd terecht. Ruim eenderde (37 procent) van de totale radiozendtijd wordt met (zeer) veel aandacht beluisterd. Slechts 12 procent wordt met weinig/geen aandacht beluisterd.

De mate van aandacht is onder meer afhankelijk van de zender, de luisterplaats, de leeftijd van de luisteraar, dag van de week en tijdvak. De locatie waar men luistert heeft effect op aandacht. In de auto wordt met de meeste aandacht naar de radio geluisterd. Over het algemeen luistert de groep 20-34 jaar met wat minder aandacht naar de radio. Het aandachtsniveau van de groep 35-49 jaar zit rond de gemiddelde score. De groep 50 jaar en ouder luistert met meer dan gemiddelde aandacht naar radio.

In totaal hebben ruim 1.400 respondenten gedurende vier weken een dagboek op internet ingevuld, waarin ze per uur aan hebben gegeven naar welke zender ze hebben geluisterd en met welke mate van aandacht.

Radio 1 wordt met meer aandacht beluisterd dan gemiddeld. Ruim tweederde van de luistertijd op Radio 1 kan rekenen op een hoge mate van aandacht. Dit komt overeen met eerder onderzoek uit 1999 (luisterintensiteitsonderzoek 1999), waaruit is gebleken dat nieuws- en actualiteitenprogramma’s goed scoren op mate van aandacht. Radio 2 wordt juist tussen 12:00-14:00 uur en ’s avonds het meest aandachtig beluisterd. Ook in het weekend doet Radio 2 het bovengemiddeld goed. Voor 3FM geldt dat op werkdagen de ochtend- en de avondspits op de hoogste aandacht kan rekenen, maar ook ‘De heer zij met u’ op zondagochtend doet het goed.

In de ochtendspits en in de avondspits wordt relatief met meer aandacht geluisterd naar Radio 1. Ook in de avonduren wordt relatief met meer aandacht geluisterd. Het tijdvak 14-17 uur wordt relatief met de minste aandacht beluisterd, hoewel het percentage (48 procent) dat met veel aandacht luistert nog steeds hoog is.