Home Landelijke radio Publieke omroepen eens over bezuiniging van 50 miljoen euro

Publieke omroepen eens over bezuiniging van 50 miljoen euro

De publieke omroepen zijn het eens geworden over een bezuiniging van 50 miljoen euro per jaar. Dat staat in een document dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) samen met de omroepdirecties heeft opgesteld en besproken met CDA-minister Marja van Bijsterveldt (Media).

De omroepen willen jaarlijks 25 miljoen bezuinigen en de overkoepelende NPO wil hetzelfde bedrag halen door efficiënter te werken. De bestuurders willen tevens het bestel vereenvoudigen door het aantal zendgemachtigden terug te brengen van 22 tot acht. Ook het aantal digitale kanalen en websites moet omlaag.

Daarnaast willen de bestuurders programmatitels schrappen om verschraling tegen te gaan. Namen van programmatitels worden in het document niet genoemd. In het document staat ook dat omroepen hun eigen specialisaties en thema's moeten loslaten om het fusieproces te laten slagen.

In het regeerakkoord staat dat de publieke omroep in 2015 200 miljoen euro moet bezuinigen.