Home Landelijke radio Publieke Omroep zoekt naar bezuinings mogelijkheden

Publieke Omroep zoekt naar bezuinings mogelijkheden

De Publieke Omroep gebruikt de zomer om te kijken hoe de opgelegde bezuinigingen van de overheid moeten worden behaald. Nog voor half augustus moet duidelijk zijn waar de omroepen precies gaan snijden. Volgend jaar, maar ook de jaren daarna. Dat schrijft Spreekbuis.

Kees Groothuis, woordvoerder van de raad van bestuur van Publieke Omroep, vindt het te ver gaan om te zeggen dat alle verloven zijn ingetrokken. Maar volgens hem wordt wel degelijk onder hoogspanning gewerkt in Hilversum. “Medio augustus moet de begroting klaar zijn. Dus je kunt er vanuit gaan dat iedere omroep zorgt dat-ie dat proces goed begeleidt”, aldus Groothuis. En dat betekent onder meer dat de omroepen woensdag en donderdag het gesprek zijn aangegaan over de invulling van de door Den Haag opgelegde bezuinigingen. Voor alle duidelijkheid: het gaat daarbij om een bedrag dat in vier stappen groeit naar een bedrag van 80 miljoen in 2007. Oftewel ongeveer tien procent van de Rijksomroepbijdrage.
Hier en daar gaan dan ook stemmen op om over de hele linie tien procent te bezuinigen. Maar dat zou vrijwel zeker betekenen dat de Publieke Omroep z’n ambities, zoals meer jongeren en allochtonen bereiken, eigen Nederlands drama aanbieden en de programma’s ontzien, niet meer waar kan maken. De inzet van de gesprekken dan ook als volgt. Groothuis: “Eerst kijken naar de overhead. Vervolgens of en hoe je dingen samen kunt doen. Pas daarna ga je kijken of er toch in de programma’s ingegrepen moet worden”.

Veel concreter kan of wil Groothuis niet worden. Hij heeft het over de “beslotenheid van de vergaderkamer”. Toch valt er, met het door managementadviesbureau McKinsey & Company geschreven rapport in de hand, wel iets meer te zeggen over waar de grootste klappen zullen vallen.

Ook betwijfelt McKinsey & Company, zoals al eerder gemeld, de noodzaak van een omroeporkest en zouden Radio 747 en de Wereldomroep in sterk afgeslankte vorm verder moeten of, het is een van de adviezen die McKinsey geeft, kunnen worden opgeheven.

Dj en tv-persoonlijkheid Adam Curry gooide er nog een schepje bovenop en nam met onmiddellijke ingang ontslag bij BNN. Omstandig maakte hij duidelijk dat hij nogal duurbetaald werd met 90.000 euro voor een radio-programma van twee uur. En dat terwijl die 90.000 euro voor Curry zelf niet meer dan een “subsidie op de helikoptervlucht naar België” (waar Curry woont, red.) betekent. Ook in dat geval was de suggestie duidelijk: gooi die dure presentatoren eruit.

Groothuis vertelt na enig aandringen dat als er bezuinigd moet worden, dat vooral om meer efficiency en meer samenwerking zal gaan.