Home Landelijke radio Publieke Omroep verwacht nog meer onderzoeken

Publieke Omroep verwacht nog meer onderzoeken

Naast McKinsey buigen ook anderen zich over de toekomst van de publieke omroep. Dit bericht NRC Handelsblad deze week. Een visitatie-commissie onder leiding van ING-topman Rinnooy Kan onderzoekt of de omroepverenigingen voldoen aan hun wettelijke taken en in aanmerking komen voor een nieuwe concessie. Het advies van deze commissie dient als basis voor de verlenging van de uit- zendlicenties voor de komende concessieperiode (2005-2010).

De taakomschrijving van deze commissie is: kwaliteitsoordeel vellen over de programmatische prestaties, het bereik en de organisatie van de publieke omroep en – indien nodig – aanbevelingen doen voor de periode 2005-2010 omtrent de taakopdracht, doelstellingen van de publieke omroep en de wijze waarop daaraan uitvoering kan worden gegeven. Deze comissie rapporteert uiterlijk 30 april 2004.

Een projectgroep van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoekt hoe het medialandschap er de komende tien jaar uit gaat zien en of de wetten (voornamelijk Mediawet en Concessiewet) die er zijn nog voldoen.

Het onderzoek bestrijkt het hele medialandschap: publieke- en commerciele omroepen, geschreven pers, internet en andere nieuwe media. De WRR wil ondermeer de volgende vragen beantwoorden: Welke taken nemen nieuwe media over van de traditionele en wat zijn daarvan de gevolgen voor de pluriformiteit?. De projectgroep staat onder leiding van prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, bijzonder hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg.