Home Landelijke radio Provincie Noord-Holland moet regionale omroep met rust laten

Provincie Noord-Holland moet regionale omroep met rust laten

De provincie moet afzien van haar voornemen om voortaan de prestaties van RTV Noord-Holland te gaan beoordelen, dit schrijft het Haarlems Dagblad. De Mediawet staat dit niet toe vanwege onder meer de journalistieke onafhankelijkheid. Om deze reden willen gedeputeerde staten afzien van dit plan, dat is opgenomen in het coalitieprogramma van VVD, CDA, GroenLinks en D66.

De coalitiepartijen drongen er bij gedeputeerde Albert Moens op aan toch vast te houden aan zo’n kwaliteitsonderzoek. Daarbij moet dan vooral worden gekeken naar de meerwaarde voor Noord-Holland van de programma’s op radio en televisie.

Moens waarschuwde dat de provinciale politici zich op glad ijs zouden begeven als ze bleven vasthouden aan zo’n kwaliteitsonderzoek. Hij kreeg daarbij steun van de aanwezige directeur Robert Zaal van RTV Noord-Holland. Uiteindelijk werd besloten het besluit uit te stellen en er volgende maand opnieuw naar te kijken.

Op het voornemen van de nieuwe coalitie was direct na publicatie van het akkoord in mei vorig jaar al kritiek gekomen: de overheid moet zich niet met de inhoud van welke persuiting dan ook bemoeien. Gedeputeerde Moens en zijn collega’s zijn daar nu ook achtergekomen en erkennen in een notitie dat nationale wetgeving zo’n directe bemoeienis feitelijk onmogelijk maakt. Daarnaast bieden het Commissariaat voor de Media en de onafhankelijke Programmaraad van de regionale omroep al aardig wat waarborgen voor scherp toezicht op de besteding van belastinggelden maar ook op de inhoud van de programma’s. In de Programmaraad zitten mensen uit alle geledingen van de Noord-Hollandse samenleving en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Gedeputeerde Albert Moens wil de regionale omroep voortaan wel iedere twee jaar op bedrijfseconomische punten laten doorlichten. Hij wil hiermee ook voorkomen dat Noord-Holland voor vergelijkbare onaangename verrassingen komt te staan als is gebeurd in Zuid-Holland. Daar staan de twee regionale omroepen aan de rand van de afgrond. RTV Noord-Holland krijgt jaarlijks van de provincie 10 miljoen euro. (via Villamedia)