Home Landelijke radio Programmaraad Haarlem stapt naar het CvdM

Programmaraad Haarlem stapt naar het CvdM

Lijbrandt Telecom, het bedrijf dat voor Woningcorporatie Pré Wonen het aanbod radio en televisie verzorgt in de flatgebouwen in Haarlem negeert het wettelijke advies van de Programmaraad Haarlem. De aangesloten abonnees blijven verstoken van de radiozenders AWBC Tamara, Exit Radio, YAM, Veronica FM en Studio Brussel. Omdat de kabelmaatschapij hier geen reden voor geeft, heeft de Programmaraad Haarlem aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) gevraagd om Lijbrandt Telecom op te dragen het advies op te volgen en daar tevens een sanctie aan te verbinden.

De mediawet verplicht een kabelmaatschappij het advies van een programmaraad op te volgen, tenzij er ‘zwaarwichtige redenen’ zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld als de financieel economische exploitatie van het kabelnet in gevaar komt.

Het CVM is belast met het toezicht op de naleving van de mediawet. Indien een programmaraad het niet eens is met de reden die een kabelmaatschappij geeft om een advies niet uit te voeren, kan de programmaraad het Commissariaat vragen om zich over de kwestie te buigen en er een uitspraak over te doen.

Omdat de Programmaraad Haarlem van mening is dat ‘geen reden’ betekent dat er van zwaarwichtigheid geen sprake kan zijn, is door de raad besloten de kwestie voor te leggen aan het Commissariaat. Op 31 juli 2003 vindt de hoorzitting plaats bij het CvdM.